Onorarii

 

Onorariul este stabilit de comun acord intre avocat si client, avandu-se in vedere natura si dificultatea cauzei, urgenta actiunii, istoricul colaborarii cu clientul, timpul dedicat solutionarii cauzei.

In litigiile avind ca obiect recuperarea de creante, onorariul va fi calculat in functie de cuantumul sumei care urmeaza a fi recuperata.

 

 

 Onorariul poate fi:

 

Web design by  Royalty