Servicii
 
 
 
 
 
 
 
Drept civil

Redactarea notificărilor, cererilor de chemare în judecată, tranzacțiilor, contractelor;

Consultanță și asistență în desfășurarea tranzacțiilor imobiliare.

Asistență și reprezentare in acțiunile având ca obiect redobândirea dreptului de proprietate, exproprieri pentru cauză de utilitate publică, acțiuni în constatare, acțiuni in grănițuire, acțiuni confesorii/negatorii privind dreptul de servitute, superficie, abitație, uzufruct, prescripția achizitivă, acțiunile posesorii, acțiuni in materie succesorală.

Asistență juridică și reprezentare în procese de divorț, partaj, încredințare a minorului, stabilirea sau modificarea unui program de vizitare a minorului, pensie de întreținere, adopții, instituire a tutelei, stabilirea filiației, stabilire ordin de protecție.

Acordarea de asistență și reprezentare în faza executarii silite, în fața notarului public, în fața diverselor instituții publice.

Efectuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor.

Atestarea conținutului și parților semnatare ale unui inscris.

 

 

Web design by  Royalty