Servicii
 
 
 
 
 
 
 
Dreptul muncii

  • Asistență și reprezentare în litigii privitoare la executarea, întreruperea, încetarea contractului individual de muncă.

  • Asistență și reprezentare în litigii privind acordarea drepturilor bănești, restituirea sumelor de bani reținute pe nedrept, repararea prejudiciului suferit de angajat prin concediere abuzivă, reintegrarea salariatului în funcția deținută anterior.

  • Redactarea contestațiilor împotriva deciziilor luate de comisia de disciplină cu privire la stabilirea și aplicarea sancțiunilor disciplinare.

 

Web design by  Royalty