Noutati
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicat de presa

  11.02.2014

 

  În ziua de 11 februarie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.118² alin.2 lit.a) din Codul penal din 1969, precum şi a dispoziţiilor art.2 lit.e) şi art.16 din Legea nr.194∕2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare.

 

  În urma deliberărilor, Curtea Constituţională :

  1. Cu majoritate de voturi, admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.118² alin.2 lit.a) din Codul penal din 1969 şi constată că acestea sunt constituţionale în măsura în care permit aplicarea legii penale mai favorabile. Cu privire la această soluţie, Curtea Constituţională, menţinând prevederile legale astfel criticate, a eliminat din cuprinsul normei contestate un înţeles echivoc de natură a înfrânge principiul consacrat de art.15 alin.(2) din Legea fundamentală. 

 

  2. Cu unanimitate de voturi, respinge ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.2 lit.e) şi art.16 din Legea nr.194∕2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare.

 

  Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Judecătoriei Oradea - Secţia penală. Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Web design by  Royalty