Noutati
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decizie CCR

30.06.2015

În ziua de 30 iunie 2015, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 459 alin.(2) din Codul de procedură penală, conform cărora Admisibilitatea în principiu [n.r. a cererii de revizuire] se examinează de către instanță, în camera de consiliu, fără citarea părților”.

În urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art.459 alin.(2) din Codul de procedură penală şi a constatat că soluția legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanță „fără citarea părților” este neconstituțională.

Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea a reţinut că excluderea părților din această primă fază a soluționării căii de atac extraordinare a revizuirii și soluționarea admisibilității în principiu a cererii de revizuire doar cu participarea procurorului determină ruperea echilibrului procesual şi încălcarea principiului egalităţii armelor, componentă a dreptului la un proces echitabil, prevăzut de art.21 alin.(3) din Constituţie, care presupune ca fiecare parte să dispună de posibilitatea rezonabilă de a-şi prezenta cauza în condiţii care să nu o plaseze într-o situaţie dezavantajoasă faţă de adversarul său. Prin urmare, atâta vreme cât admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se soluționează cu participarea procurorului, din perspectiva contradictorialităţii, ca element definitoriu al egalităţii de arme şi, implicit, al dreptului la un proces echitabil, norma legală trebuie să permită citarea părților în scopul asigurării posibilităţii acestora de a participa la această etapă procesuală.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv , Tribunalul Brăila-Secția penală.

Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Web design by  Royalty