Noutati
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărâre prealabilă pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN

MATERIE PENALĂ

 

 

Minuta deciziei nr. 2                              Dosar nr.2/1/2014/HP/P

 

 

 

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

 

Admite sesizarea formulată de către Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr.530/303/2013 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând aplicarea legii penale mai favorabile în cazul prescripţiei răspunderii penale, respectiv, dacă prescripţia răspunderii penale reprezintă o instituţie autonomă faţă de instituţia pedepsei.

În aplicarea art.5 din Codul penal, stabileşte că prescripţia

răspunderii penale reprezintă o instituţie autonomă faţă de instituţia pedepsei.

 

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.3 din Codul de procedură penală.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 14 aprilie 2014.

Web design by  Royalty